Företag

Vi på Ramax Bygg AB har sedan start värnat om kunders trygghet i att välja oss som leverantör. Vi vill att våra kunder ska känna att de gjort rätt val, att vi utför arbetet de önskar och går över förväntningarna.

Vi är en helhetsleverantör som hjälper företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med sina byggprojekt. Vi har stor kunskap och lång erfarenhet i branschen och vi garanterar hög kundnöjdhet. Med den erfarenhet vi besitter har vi det som krävs för att kunna åstadkomma väl utförda arbeten inom renovering, tillbyggnad, om- och nybyggnation. När du anlitar oss för ditt byggprojekt kan vi garantera att du får ett resultat som är hållbart, snyggt och av hög kvalité.

Vi tillhandahåller de certifikat som krävs för varje individuellt projekt.