Bransch­anslutningar och certifikat

När ni anlitar oss skall ni känna full trygghet med vår leverans, kvalitet, standarder och förhållanden på arbetsplatsen. Vi har självklart kollektivavtal, ansvarsförsäkringar och F-skatt.

Våra företag är anslutna till branschorganisationerna BYGGFÖRETAGEN och INSTALLATÖRSFÖRETAGEN.

Löpande genomför vi utbildning för all vår personal för att upprätthålla våra certifieringar och hålla oss i framkant.